Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến
Số ký hiệu văn bản 1076/UBND-TH
Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm cv-day-manh-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen.-1-.pdf