Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Hạ Lang.
Số ký hiệu văn bản 1631/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Hạ Lang.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-huyen.pdf