Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1085/UBND-TH
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-so-124nq-cp-ngay-0782023-cua-chinh-phu.pdf