Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 1641/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/08/2023
Ngày hiệu lực 24/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại cấp huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm kien-toan-can-bo-cong-chuc-dau-moi-tthc.pdf