Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1096/UBND-TCKH
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm tochuc-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghiquyet-so58nq-cp-ngay-2142023-cua-chinh-phu.pdf