Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 113/UBND-TH
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Trích yếu nội dung Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm document-69-.pdf