Tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 1204/UBND-NN
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung Tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Thẩm Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm tap-trung-ngan-chan-phat-hien-va-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-van-chuyen-trai-phep-gia-cam-san-pham-gia-cam-qua-bien-gioi-vao-dia-ban-huyen-ha-lang.pdf