Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang.
Số ký hiệu văn bản 242/KH-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gianam-2023tren-dia-ban-huyen-ha-lang.pdf