Quyết định Về việc khen thưởng thành tích trong sơ kết phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 1841/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc khen thưởng thành tích trong sơ kết phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-ve-viec-khen-thuong-thanh-tich-trong-so-ket-phong-trao-thi-dua-ca-nuoc-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-huyen-halang.pdf