Về việc nhận hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Số ký hiệu văn bản 1243/UBND-NV
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung Về việc nhận hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm nhan-ho-so-va-giai-quyet-che-do-chinh-sach-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-da-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-khang-chien..pdf