Quyết định Thu hồi đất đai để xây dựng Công trình: Đường tỉnh 208,từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) -xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) -xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) -xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng -Giai đoạn 2
Số ký hiệu văn bản 2082/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Thu hồi đất đai để xây dựng Công trình: Đường tỉnh 208,từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) -xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) -xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) -xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng -Giai đoạn 2
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Thẩm Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm 2082.pdf