Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 905/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày hiệu lực 06/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm 905QĐKiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.pdf