Thông Báo Thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12-HĐND huyệnkhóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(Kỳ họp thường kỳgiữanăm 2024)
Số ký hiệu văn bản 04/TB_HĐND
Ngày ban hành 07/05/2024
Ngày hiệu lực 07/05/2024
Trích yếu nội dung Thông Báo Thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12-HĐND huyệnkhóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(Kỳ họp thường kỳgiữanăm 2024)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Hà Thị Cảnh
Tài liệu đính kèm 04.kỳ họp thứ 12-HĐND huyệnkhóa XX- nhiệm kỳ 2021-2026.pdf