Tổng số: 1185
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
606/UBND-TH 26/05/2023 V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
586/UBND-NN 24/05/2023 V/v Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chống nóng cho vật nuôi, thuỷ sản
Lượt xem: 0
Tải về 1
146/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch Tổ chức đi thăm, tặng quà một số trường học trên địa bàn Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (01/6) năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
987/QD-UBND 18/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
561/UBND- LĐTBXH 18/05/2023 V/v bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/PC-PNV 18/05/2023 PHIẾU CHUYỂN Các văn bản của Bộ Nội vụ và thông báo của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
141/KH-UBND 17/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
140/Kh-UBND 16/05/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
139/KH-UBND 16/05/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Hát dân ca - Trình diễn trang phục dân tộc huyện Hạ Lang lần thứ I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
137/KH-UBND 11/05/2023 Kế hoạch Tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...