Tổng số: 102
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghi quyết về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ NSĐP năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 115
Tải về 0
27/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2023
Lượt xem: 128
Tải về 0
28/NQ-HĐND 20/12/2022 NQ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 132
Tải về 0
23/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 148
Tải về 3
22/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị Quyết về việc điều chỉnh NQ số 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc Quyết định dự toán chu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi NSĐP phân bổ NSĐP năm 2022
Lượt xem: 156
Tải về 3
24/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đàm Thị Hưng)
Lượt xem: 151
Tải về 4
25/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị Quyết Về việc bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 142
Tải về 4
08/TB-HĐND 28/10/2022 Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 160
Tải về 2
12345678910...