Tổng số: 106
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/NQ-HĐND 20/12/2023 Nghi quyết về việc cho tôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
1023-CV/HU 17/07/2023 Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
103/QĐ-HĐND 21/06/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
07/NQ-HĐND 21/06/2023 Điều chỉnh bổ xung kế hoạch đầu tư công năm 2023, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 228
Tải về 0
27/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2023
Lượt xem: 247
Tải về 0
28/NQ-HĐND 20/12/2022 NQ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 254
Tải về 0
30/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghi quyết về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
29/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ NSĐP năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
23/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 238
Tải về 3
12345678910...