Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2082/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định Thu hồi đất đai để xây dựng Công trình: Đường tỉnh 208,từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) -xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) -xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) -xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng -Giai đoạn 2
Lượt xem: 0
Tải về 0
261/KH-UBND 04/10/2023 Kế hoạch tổ chức đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1107/UBND-VHTT 29/08/2023 Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/PC-PNV 09/06/2023 PHIẾU CHUYỂN Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 0
Tải về 0
606/UBND-TH 26/05/2023 V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
311/UBND-TP 27/03/2023 V/v đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
Lượt xem: 0
Tải về 1
259/HD-UBND 31/03/2022 Hướng dẫn Đăng ký thành lập Hợp tác xã
Lượt xem: 214
Tải về 1
99/CTr-UBND 13/04/2021 Chương trình Công tác Quý II năm 2021 và phân công thực hiện
Lượt xem: 167
Tải về 1
960/QĐ-UBND 13/05/2020 V/v phê duyệt danh sách công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về đã đủ thời gian cách ly để phòng chống dịch bện Covid - 19 tại Huyện Hạ Lang
Lượt xem: 184
Tải về 1
73/CV-UBND 24/02/2020 V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Lượt xem: 364
Tải về 2
123