Tổng số: 273
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
987/QD-UBND 18/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
137/KH-UBND 11/05/2023 Kế hoạch Tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
786/QĐ-UBND 28/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
130/QĐ-UBND 03/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 79
Tải về 0
02/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định Về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hạ Lang
Lượt xem: 136
Tải về 0
68/QĐ-UBND 03/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
Lượt xem: 111
Tải về 0
3782/QĐ-UBND 16/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 186
Tải về 1917
3471/QĐ-UBND 01/12/2022 Quyết định V/v kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Hạ Lang
Lượt xem: 161
Tải về 11
3378/QĐ-UBND 29/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Hạ Lang
Lượt xem: 154
Tải về 8
3040/QĐ-UBND 22/11/2022 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 175
Tải về 5
12345678910...