Tổng số: 300
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
100/QĐ-BTC 10/01/2024 Quyết định Về việc tặng Giấy chứng nhận và thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
86/QĐ-UBND 04/01/2024 Quyết định về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm
Lượt xem: 0
Tải về 0
71/QĐ-UBND 03/01/2024 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
73/QĐ-UBND 03/01/2024 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Lượt xem: 0
Tải về 0
72/QĐ-UBND 03/01/2024 Quyềt định việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 0
Tải về 0
2861/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc thu hồi đất đai của cộng đồng dân cư để thực hiện Dự án: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Lũng Vài, xóm Bản Coỏng, xã Đức Quang, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
03 /2023/QĐ-UBND 15/12/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
2079/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định thu hồi đất đai để xây dựng Công trình: Đường tỉnh 208,từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) -xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) -xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) -xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng -Giai đoạn 2
Lượt xem: 0
Tải về 0
2083/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định Thu hồi đất đai để xây dựng Công trình: Đường tỉnh 208,từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) -xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng -Giai đoạn 2
Lượt xem: 0
Tải về 0
2076/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định Thu hồi đất đai để xây dựng Công trình: Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) -xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) -xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) -xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng -Giai đoạn 2
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...