Tổng số: 186
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1187/BC-UBND 25/12/2023 Báo cáo kết quả công tác văn thư lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1170/BC-UBND 19/12/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trên địa bàn huyện Hạ Lang năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
915/BC-UBND 05/10/2023 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
853/BC-UBND 20/09/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận Quý III năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
774/BC-UBND 28/08/2023 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022)
Lượt xem: 0
Tải về 0
730/BC-UBND 16/08/2023 Báo cáo Kết quả công tác thi đua, khen thi đua khen thưởng 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
717/BC-UBND 15/08/2023 Báo cáo Kết quả công tác dân vận tháng 8/2023. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
585/BC-UBND 07/07/2023 Báo cáo kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Lượt xem: 0
Tải về 0
25/BC-UBND 13/01/2022 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022
Lượt xem: 222
Tải về 0
837/BC- UBND 18/11/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 227
Tải về 3
12345678910...