Tổng số: 178
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/BC-UBND 13/01/2022 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022
Lượt xem: 147
Tải về 0
837/BC- UBND 18/11/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 160
Tải về 0
829/BC- UBND 16/11/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 10; phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2021
Lượt xem: 161
Tải về 0
394/BC-UBND 04/06/2021 Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 134
Tải về 0
391/BC-UBND 03/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý II năm 2021
Lượt xem: 139
Tải về 1
319/BC-UBND 12/05/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
Lượt xem: 128
Tải về 0
03/BC-HĐND 11/03/2021 Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 146
Tải về 0
35/BC-UBND 15/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021
Lượt xem: 119
Tải về 0
01/BC-HĐND 04/01/2021 Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khóa XIX
Lượt xem: 109
Tải về 0
791/BC-UBND 24/12/2020 cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020
Lượt xem: 140
Tải về 0
12345678910...