Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/TB-UBND 26/02/2024 Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gianăm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/TB-VHTT 18/01/2024 Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
129/TB-UBND 31/12/2023 Thông báo về việc triển khai thu Lệ phí môn bài năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
2894/TB-SGTVT 17/10/2023 Thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian triển khai vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc)
Lượt xem: 0
Tải về 0
41/TB-TTDVĐGTS 11/09/2023 Thông báo đấu giá tài sản
Lượt xem: 0
Tải về 0
187/TB-VP 06/09/2023 Thông báo Phân công lịch trực các thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
69/TB-UBND 29/08/2023 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Lượt xem: 0
Tải về 0
67/TB-UBND 16/08/2023 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hạ Lang
Lượt xem: 0
Tải về 0
64/TB-UBND 04/08/2023 Thông báo tiếp nhận bổ sung giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
151/TB-VP 28/07/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị UBND huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
123456