Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/TB-HĐND 28/10/2022 Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 157
Tải về 2
11/TB-HĐND 25/10/2021 Thông báo Thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 122
Tải về 0
02/HD-HĐND 24/02/2021 Khen thưởng tổng kết hoạt động HĐND huyện Hạ Lang khóa XIx, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 123
Tải về 1
15-TB-VP 23/02/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Minh Nhất – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Lễ hội Chùa Sùng Phúc năm 2021 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
Lượt xem: 117
Tải về 0
11/TB-UBBC 22/02/2021 Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hạ Lang NK 2021-2026
Lượt xem: 122
Tải về 1
105/TB-VP 23/11/2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách huyện
Lượt xem: 127
Tải về 0
74/TB-VP 04/08/2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 135
Tải về 2
16-TB-VP 27/02/2020 Thông báo của đồng chí Đoàn Quốc Chính - CT UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2020
Lượt xem: 413
Tải về 0
13/TB-VP 18/02/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Minh Nhất, PCT UBND huyện tại HN tập huấn công tác phòng chống dịch Covid - 19 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 343
Tải về 0
77/TB-VP 03/10/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Quốc - CT UBND tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2019
Lượt xem: 319
Tải về 1
12345