Tổng số: 301
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
580/CV-BCH 15/05/2024 Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Lượt xem: 0
Tải về 0
926/QĐ-UBND 15/05/2024 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã An Lạc năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
261/KH-UBND 04/10/2023 Kế hoạch tổ chức đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1107/UBND-VHTT 29/08/2023 Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
33/TVĐ-HKH 05/07/2023 Thư vận động xây dựng quỹ Khuyến học năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
758/UBND-VHTT 03/07/2023 V/v giao nhiệm vụ quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử
Lượt xem: 0
Tải về 0
47/TB-UBND 30/06/2023 Tiếp nhận giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang năm học 2023-2024
Lượt xem: 0
Tải về 3
705/UBND-TCKH 16/06/2023 V/v triển khai Công văn số493/TTg KSTT ngày 01/6/2023 của Thủtướng Chính phủvềcải cách thủtục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
Lượt xem: 0
Tải về 0
04/PC-PNV 09/06/2023 PHIẾU CHUYỂN Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 0
Tải về 0
662/UBND-TCKH 08/06/2023 V/v quán triệt và triển khai thực hiện chỉthịsố15/CT-TTg ngày 25/5/2023 của TTCP
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...