Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 114
Tải về 0
27/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2023
Lượt xem: 126
Tải về 0
28/NQ-HĐND 20/12/2022 NQ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 130
Tải về 0
23/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 146
Tải về 3
22/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị Quyết về việc điều chỉnh NQ số 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc Quyết định dự toán chu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi NSĐP phân bổ NSĐP năm 2022
Lượt xem: 155
Tải về 3
24/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đàm Thị Hưng)
Lượt xem: 150
Tải về 4
25/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị Quyết Về việc bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 139
Tải về 4
16/NQ-HĐND 17/10/2022 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Hạ Lang khóa XX, NK 2021-2026 ( Nguyễn Thắng Lợi, Nông Thị Thủy)
Lượt xem: 177
Tải về 0
15/NQ-HĐND 17/10/2022 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban kinh tế - XH HĐND huyện HL nhiệm kỳ 2021-2026 ( Hà Văn Quang )
Lượt xem: 149
Tải về 0
14/NQ-UBND 17/10/2022 Nghị Quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện NK 2021-2026 (Hoàng Đình Tuyên, Lục Văn Thanh)
Lượt xem: 153
Tải về 2
12345678