Tổng số: 273
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/KH-UBND 27/01/2023 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Chùa Sùng Phúc xuân Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 96
Tải về 0
20/KH-UBND 27/01/2023 Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 107
Tải về 0
16/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 84
Tải về 0
13/KH-UBND 14/01/2023 Kế hoach Tổ chức Chương trìnhmừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 103
Tải về 0
06/KH-UBND 06/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 114
Tải về 0
07/KH-UBND 06/01/2023 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Hạ Lang năm 2023
Lượt xem: 104
Tải về 0
279/KH-UBND 08/12/2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 152
Tải về 9
273/KH-UBND 22/11/2022 KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 141
Tải về 6
270/KH-UBND 21/11/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nội dung "Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài" tại Tiểu Dự án 3 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 142
Tải về 2
258/KH-UBND 01/11/2022 KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng
Lượt xem: 124
Tải về 0
12345678910...