Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn (lần 2) năm 2022

Thường trực HĐND huyện Hạ Lang vừa tổ chức giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2022.

10 tháng  năm 2022, HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; Tổ chức thành công 02 kỳ họp HĐND huyện, ban hành 11 Nghị quyết. Tổ chức 03 cuộc giám sát theo chương trình Nghị quyết; Các Ban HĐND huyện đã thực hiện giám sát được 06 cuộc. Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và sau kỳ họp. Trong đó HĐND cấp huyện tổ chức tiếp xúc cử tri  có 186 ý kiến, kiến nghị; HĐND cấp xã tiếp xúc cử tri  có 126 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

02 tháng cuối năm 2022, thường trực HĐND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện…/.

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 24
Đăng nhập