V/v tuyên truyền, phổ biến cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng
Số ký hiệu văn bản 35/UBND-VHTT
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền, phổ biến cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm CV tuyên truyền tin sai sự thật trên không gian mạng.pdf