Tổng số: 269
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
68/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
Lượt xem: 40
03/01/2023
02/QĐ-UBND Quyết định Về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Hạ Lang
Lượt xem: 42
03/01/2023
3782/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 101
16/12/2022
3471/QĐ-UBND Quyết định V/v kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Hạ Lang
Lượt xem: 87
01/12/2022
3378/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Hạ Lang
Lượt xem: 78
29/11/2022
3040/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 103
22/11/2022
2974/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hạ Lang
Lượt xem: 96
18/11/2022
2855/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực NN và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 78
09/11/2022
2865/QĐ-UBND QĐ quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 80
09/11/2022
2856/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Lao đồng-TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 98
09/11/2022
12345678910...