Tổng số: 235
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
08/CTr- UBND Chương trình Công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
Lượt xem: 92
12/01/2022
83/BC-UBND Báo cáo Việc triển khai, thực hiện chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện Hạ Lang, giai đoạn 2017 – 2020.
Lượt xem: 343
09/03/2020
76/BC-UBND Báo cáo kết quả CCHC quý I năm 2020
Lượt xem: 335
05/03/2020
45/KH-UBND Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 301
04/03/2020
46/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững huyện Hạ Lang năm 2020
Lượt xem: 292
04/03/2020
367/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Hạ Lang
Lượt xem: 353
04/03/2020
85/CV-UBND Công văn chỉ đạo, giao nhiệm vụ thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030
Lượt xem: 290
02/03/2020
44/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 335
02/03/2020
43/KH-UBND Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Lượt xem: 349
27/02/2020
16-TB-VP Thông báo của đồng chí Đoàn Quốc Chính - CT UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2020
Lượt xem: 355
27/02/2020
12345678910...