Nghị quyết công bố kế quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-UBBC
Ngày ban hành 28/05/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết công bố kế quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm 05-nq-ubbc.pdf
danh-sach-nhung-ng-trung-cu.pdf
ket-qua-bau-cu.pdf