Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành đợt I/2023

Ngày 16/5, Huyện ủy Hạ Lang tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn trên địa bàn về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện mới ban hành đợt I/2023. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI; bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy; các phòng, ban, MTTQ, đoàn thể chính trị huyện.

anh tin bai

          Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các nội dung về: Kế hoạch số 129-KH/HU, ngày 14/2/2023 của Huyện ủy Hạ Lang về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; kế hoạch 140-KH/HU, ngày 07/4/2023 của Huyện ủy Hạ Lang về triển khai thực hiện chương trình số 17-CTr/TU ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Chỉ thị số 17-CT/HU, ngày 31/01/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Hạ  Lang năm 2023; Kế hoạch số 136-KH/HU, ngày 14/3/2023 của Huyện ủy Hạ Lang về thực hiện đề án nâng  cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng năm 2023; Kế hoạch số 139-KH/HU, ngày 28/3/2023 của Huyện ủy Hạ Lang về thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 18/0/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp huyện Hạ Lang giai đoạn 2021-2025” năm 2023…

Sau hội nghị, các chi, đảng bộ và các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp sát tình hình thực tiễn đơn vị, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Nông Linh, Đông Dương

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 11 258
  • Tổng lượt truy cập: 1148158
Đăng nhập