Huyện Ủy

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

anh tin bai

Ông: VŨ KHẮC QUANG

Ngày sinh: 15/02/1982

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Quê quán: Nam Tân, Nam Trực, Nam Định

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0889100999

anh tin bai


Ông: HOÀNG VĂN HẢI

Ngày sinh: 13/12/1963

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Quê quán: Thắng Lợi, Hạ Lang, Cao Bằng

Học hàm, học vị: Cử nhân

Số điện thoại: 0986532368

anh tin bai


Ông: NGUYỄN PHƯƠNG HUY

Ngày sinh: 01/02/1978

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Quê quán: Đức Thông, Thạch An, Cao Bằng

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0986535028

Email: huynp.hl@caobang.gov.vn

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động

1

Vũ Khắc Quang

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0889100999

2

Hoàng Văn Hải

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

0986532368

3

Nguyễn Phương Huy

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0986535028

4

Hà Thị Cảnh

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

5

Hà Vũ Tuân

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

0983535026

6

Hà Kim Huấn

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0818523998

7

Thẩm Văn Khiêm

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

8

Hoàng Văn Quyết

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0886118972

9

Nông Văn Thông

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

0912595466

10

Mã Văn Tiến

Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Nhật

0915516979

11

Nguyễn Thắng Lợi

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

0832183574

III. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HẠ LANG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động

1

Vũ Khắc Quang

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0889100999

2

Hoàng Văn Hải

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

0986532368

3

Nguyễn Phương Huy

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0986535028

4

Hà Thị Cảnh

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

5

Hà Vũ Tuân

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

0983535026

6

Hà Kim Huấn

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0818523998

7

Thẩm Văn Khiêm

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

8

Hoàng Văn Quyết

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0886118972

9

Nông Văn Thông

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

0912595466

10

Mã Văn Tiến

Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Nhật

0915516979

11

Nguyễn Thắng Lợi

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

0832183574

12

Hoàng Minh Nhất

Phó chủ tịch UBND huyện

 

13

Vũ Văn Giảng

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn

 

14

Lục Văn Doanh

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 

15

Chu Văn Thuận

Viện trưởng VKS huyện

 

16

Hà Văn Quang

Trưởng Ban KT – XH HĐND huyện

 

17

Hoàng Thanh Sơn

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

18

Nông Thị Hiện

Trưởng phòng Tài chính-KH

 

19

Nông Thị Thủy

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

20

Linh Phú Cường

Trưởng phòng Tài nguyên môi trường

 

21

Phương Đức Thiện

Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT

 

22

Nguyễn Thị Ngần

Trưởng phòng Nội vụ

 

23

Triệu Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện

 

24

Mã Thị Hiền

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 

25

Triệu Văn Lộc

Chánh Thanh tra huyện

 

26

Đàm Thanh Nghị

Trưởng phòng Dân tộc huyện

 

27

Hoàng Ích Nghiêm

Trưởng phòng Tư pháp

 

28

Mạc Thị Ngọc Thủy

Trưởng phòng Văn hóa

 

29

Nguyễn Minh Tuyền

CVP Huyện ủy

0823800083

30

Lục Văn Tiến

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức HU

 

31

Nông Văn Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0916937180

32

Hà Văn Trung

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU

0946920948

33

Cao Xuân Hưng

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

34

Chu Văn Đạt

Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện

 

35

Mã Thị Độ

Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

36

Hoàng Thị Ngoan

Chủ tịch LĐLĐ

 

37

Triệu Thị Loan

Bí thư Đảng uỷ xã Thắng Lợi

0888830381

38

Phan Văn Tú

Bí thư Đảng uỷ xã Thị Hoa

0961253255

39

Ngô Bá Doanh

Bí thư Đảng uỷ xã Lý Quốc

0943641856

40

Nông Thanh Chài

Bí thư Đảng ủy xã Kim Loan

 

41

Mạc Văn Bình

Bí thư Đảng ủy xã Minh Long

0855257817

 

 

 

 

image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập