Ban tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát kết quả 02 năm thực hiện đề án 02-ĐA/TU tại huyện.

          Ngày 30/5, Đoàn công tác Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng do đồng chí Triệu Văn Thực, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả thực hiện đề án 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về nguyên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021-2025.

anh tin bai


Trong 2 năm, huyện ủy đã ban hành các quyết định về thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện đề án 02 tại huyện; lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực lịch sử để kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc; thành lập hội đồng thẩm định các văn bản chỉ đạo và tổ giúp việc. Đã tổ chức thẩm định đối với 08 bản thảo lịch sử đảng bộ địa phương và đã được xuất bản và tổ chức thành công lễ ra mắt sách lịch sử đảng bộ xã Thị Hoa, Cô Ngân, Thắng Lợi, Vinh Quý, Lý Quốc, Kim Loan, An Lạc, Quang Long. Hiện nay 05 xã, thị trấn tiếp tục tổ chức, nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ đã tổ chức hội thảo lần 2 và dự kiến sẽ tổ chức thẩm định đối với 05 bản thảo (lịch sử đảng bộ xã Đức Quang, Thống Nhất,Thanh Nhật, Minh Long, Đồng Loan) trong tháng 6/2023 và cho xuất bản vào tháng 7/ 2023. Để thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương, ngoài kinh phí được cấp thì các xã, thị trấn tổ chức xã hội hóa để tạo nguồn kinh phí, tính đến nay tổng kinh phí các xã, thị trấn huy động được trên 479 triệu đồng…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: các tư liệu, sự kiên ở giai đoạn bị thất thoát nhiều; các nhân chứng lịch sử hầu hết là những người cao tuổi, trí nhớ không còn được tốt. khi khai thác thông tin mất nhiều thời gian, các mốc thời gian nhiều khi chưa chính xác; việc lưu giữ tài liệu ở một số đơn vị chưa thực hiện đúng theo quy định…

Kết luận buổi làm việc đồng chí Triệu Văn Thực, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà huyện ủy Hạ Lang đã đạt được trong 02 năm quả thực hiện đề án 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về nguyên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021-2025. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến khai thác và phát huy giá trị lịch địa phương; lịch sử truyền thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đôn đốc việc thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng, tiến hành xử lý, xác minh đối với những tư liệu mới khai thác được; tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh trình Hội đồng thẩm định huyện nghiệm thu, xin cấp phép xuất bản đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra…./.

Nông Linh, Minh Quyết

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 9 796
  • Tổng lượt truy cập: 1151379
Đăng nhập