Họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/HU về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 9/02, Huyện uỷ Hạ Lang tổ chức họp đánh giá Chương trình số 04-CTr/HU về "nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2020 - 2025" năm 2022.

Năm 2022, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tổng hợp, rà soát đội ngũ cán bộ quy hoạch để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đạt chuẩn trình độ, chuẩn ngạch vị trí việc làm và vị trí được quy hoạch. Theo đó, tổng số cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 tại các phòng ban ngành cấp huyện là 87 đồng chí. 

Năm 2023, Huyện tiếp tục rà soát cán bộ, công chức sau khi được quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; Thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức cấp huyện về giữ chức danh chủ chốt tại xã và ngược lại; Tiếp tục thực hiện kế hoạch bố trí sinh viên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học có năng lực, có uy tín trong cộng đồng khu dân cư để đảm nhiệm các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban công tác Mặt trận Khu dân cư, chi hội trưởng các đoàn thể xóm… bảo đảm đạt trên 30% số xóm; cán bộ không chuyên trách xã bảo đảm đạt 50% số chức danh không chuyên trách cấp xã…/.  

Nông Linh, Minh Quyết

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 632
  • Trong tuần: 6 019
  • Tổng lượt truy cập: 1035799
Đăng nhập