Kiểm tra công tác khoa giáo thuộc lĩnh vực gia đình tại huyện

Sáng 27/4, đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Bế Lan Phương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện và kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 13/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh tại huyện.

anh tin bai

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 13/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng gia đình trên địa bàn huyện đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình bằng nhiều hình thức, đổi mới nội dung, phương thức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU phù hợp với địa phương. Tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phổ biến Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… tổ chức cấp phát 14 sổ ghi chép thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho 14 xã, thị trấn. đưa thông tin về cơ sở được 55 đợt, biên tập và phát thanh được trên 90 tin bài. Tổ chức cấp phát được trên 1.100 tờ rời, tạp chí, tranh, ảnh về nội dung chăm sóc bà mẹ và trẻ em, nuôi con khỏe, dạy con ngoan…; treo 50 băng zôn, khẩu hiệu… hướng dẫn 97/97 xóm, tổ dân phố xây dựng quy ước, hương ước. Chất lượng và số lượng gia đình văn hóa tăng theo từng năm 2012 có 4.321 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 77% đến năm 2022 có 5.348 hộ, chiếm 87,7%.

Kết luận buổi làm việc, Doàn công tác đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình; có sự điều chỉnh chương trình, kế hoạch hằng năm và giai đoạn phù hợp; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tư vấn việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và phòng, chống bảo lực gia đình trên địa bàn huyện; tiếp tục đổi mới hơn nữa các mô hình tuyên truyền, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên giáo ở cơ sở. Triểm khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động; phát huy vai trò phản biện xã hội về công tác xây dựng gia đình…/.

Nông Linh, Đông Dương

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 9 758
  • Tổng lượt truy cập: 1151341
Đăng nhập