Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 30/11/2023, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10, Kỳ họp chuyên đề nhằm thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình và thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tham dự kỳ họp có: Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại biểu HĐND huyện khóa XX tham dự.

anh tin bai

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được nghe, xem xét và cho ý kiến 05 tờ trình, 04 nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công và vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, để HĐND huyện xem xét, quyết định. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026…

anh tin bai

Cũng tại kỳ họp, Các đại biểu HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí: Mạc Thị Ngọc Thủy, Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện, với số phiếu tín nhiệm cao.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nông Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND huyện Hạ Lang tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND, các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh để cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Nông Linh,Minh Quyết

Trung tâm VH&TT Hạ Lang


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập