Agribank Chi nhánh huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 06/02, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Chi nhánh Hạ Lang vừa tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

  Năm 2022, Agribank Chi nhánh huyện Hạ Lang có tổng nguồn vốn huy động đạt 418 tỷ 913 triệu đồng, bằng 110% kế hoạch. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 400 tỷ 521 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 95,61%/ tổng nguồn vốn, đạt 109,45% tỉnh giao; Doanh số cho vay đạt 214 tỷ 321 triệu đồng;  Dư nợ cho vay đạt 117 tỷ 346 triệu đồng; Tỷ lệ nợ xấu chiếm 5,45%. Hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Song song với hoạt động kinh doanh, công tác an sinh xã hội và từ thiện thường xuyên được quan tâm. Tổng chi an sinh - xã hội năm 2022 trên 180 triệu đồng, bằng nguồn hỗ trợ an sinh- xã hội của Agribank và nguồn tự lực tại chi nhánh.

Năm 2023, phấn đấu Nguồn vốn huy động đạt 444 tỷ đồng,  Dư nợ cho vay tăng trưởng 9% - 11%. Tỷ lệ nợ xấu tối đa 3,66%/tổng dư nợ, tăng tỷ trọng thu từ dịch vụ, nâng cao năng lực tài chính…/.

Nông Linh, Đông Dương

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 361
  • Trong tuần: 6 689
  • Tổng lượt truy cập: 1029286
Đăng nhập