Công đoàn khối Dân - Đảng Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 22/03, Công đoàn khối Dân - Đảng huyện Hạ Lang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

anh tin bai

Công đoàn khối Dân - Đảng huyện Hạ Lang hiện có 50 đoàn viên, nhiệm kỳ qua, Công đoàn khối thực hiện tốt 12/15 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 100% cán bộ công đoàn viên đều có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết, và các quy định của cơ quan đơn vị; làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế của cơ quan. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, tổ chức công đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, chi bộ, lãnh đạo các cơ quan và sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện. BCH Công đoàn thực hiện đúng theo quy chế làm việc, có tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức và phát huy vai trò chức năng là đại diện của người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, từng đồng chí trong BCH làm việc đúng tinh thần trách nhiệm được phân công, chủ động tham mưu cho BCH về lĩnh vực mình phụ trách; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên chăm lo, củng cố kiện toàn tổ chức công đoàn, làm tốt công tác phát triển đoàn viên; xây dựng công đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao bổ ích, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, công tác xây dựng nông thôn mới, phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng; các hoạt động công đoàn đã thực sự khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022. Công tác hiếu, hỷ, thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau, thai sản, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với 123 lượt, công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi, động viên 34 đoàn viên bị nhiễm Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ là 10.200.000,đ triệu đồng. Vận động đoàn viên tham gia phong trào hiến máu tình nguyện 22 người thu được 22 đơn vị máu. Tham gia tham gia ủng hộ, đóng góp các loại quỹ nhân đạo, từ thiện…

anh tin bai

Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn khối Dân - Đảng huyện Hạ Lang tiếp tục Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức công đoàn; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Kịp thời dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên người lao động, chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động; Triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và các nội dung hoạt động trong nữ công chức, người lao động đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; quan tâm chăm lo và cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống cho nữ công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công chức, người lao động gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".Vận động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn và thủ trưởng, cơ quan, đơn vị.

anh tin bai
anh tin bai

       Với tinh thần đoàn kết, khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Khối Dân - Đảng huyện Hạ Lang đã bầu ra BCH khoá mới gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nông Linh, Đông DươngTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 6 613
  • Tổng lượt truy cập: 1029844
Đăng nhập