Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang vừa đến giám sát tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2030   tại các Phòng Dân tộc, phòng nông nghiêp và phát triển nông thôn, phòng lao động thương binh và xã hội 

anh tin bai

Đến nay, các chỉ tiêu, nội dung của Dự án, Tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản đạt được kết quả, góp phần thúc đẩy các chỉ tiêu KT- XH phát triển. Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án đúng quy định.  Lãnh đạo UBND huyện Hạ Lang kiến nghị các cấp có  thẩm quyền có giải pháp xử lý những tồn tại, hạn chế.  

Đoàn giám sát đã đánh giá cao tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện năm 2022.  Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện  tiếp tục rà soát những đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con thụ hưởng đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng toàn hệ thống chính trị tỉnh thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

 

Minh QuyếtTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 546
  • Trong tuần: 5 946
  • Tổng lượt truy cập: 1034871
Đăng nhập