Giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn lần 1 năm 2023. Giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn lần 1 năm 2023.

Thường trực HĐND huyện Hạ Lang vừa giao ban thường kỳ với thường trực HĐND các xã, thị trấn, đánh giá kết quả hoạt động tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/ 2023

anh tin bai

   Trong 4 tháng đầu năm, HĐND huyện Hạ Lang đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết,  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tổ chức  giám sát về kết quả triển thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 của giai đoạn 2021-2030. Thường trực HĐND các xã, thị trấn, quán triệt và triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  tổ chức các cuộc khảo sát,  giám sát, nội dung thực hiện chủ yếu là nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách xã hội.  Thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền HĐND huyện…

 Nhiệm vụ những tháng cuối năm, thường trực HĐND huyện  phối hợp với UBND huyện, các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023.  Theo dõi, giám sát hoạt động chỉ đạo quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND.  Tổ chức tiếp công dân định kỳ, xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trước đó đại biểu HĐND huyện Hạ Lang tổ chức dâng hương đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng.

Nông Linh, Minh Quyết

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 898
  • Trong tuần: 10 212
  • Tổng lượt truy cập: 1141492
Đăng nhập