Kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện

Ngày 31/7, Đoàn công tác liên ngành số 02 của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nông Quốc Khôi, Phó Trưởng ban dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 (đợt I) tại huyện Hạ Lang. Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát có đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn có liên quan: Sở kế hoạch và đầu tư; Sở Lao động - Thương binh & xã hội; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban dân tộc.

anh tin bai

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra các chứng từ như dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 và kiểm tra các tiểu dự án thuộc 3 Chương trình MTQG. Trong đó, kiểm tra hồ sơ chương trình MTQG xây dựng NTM, hồ sơ liên quan đến hỗ trợ PTSX, giao khoán bảo vệ rừng; hồ sơ liên quan đến chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, dự án giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; hồ sơ về phân bổ vốn, bố trí đối ứng lồng ghép, xây dựng KH, phân cấp; kiểm tra hồ sơ liên  quan  đến chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua kiểm tra các chứng từ của các ngành được phụ trách các dự án (tiểu dự án) cơ bản năm 2022 huyện đã hoàn thành cơ bản chứng từ năm 2022.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân asachs nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện là 415 tỷ đồng; trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 211 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 182 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 21 tỷ đồng. Năm 2022, tổng số vốn các chương trình mục tiêu quốc gia huyện được giao 149 tỷ đồng, đã giải ngân đạt trên 45 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch. Năm 2023, tổng vốn ngân sách giao 186 tỷ đồng. Tính đến 28/7/2023, đã giải ngân 64 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch.

Huyện kiến nghị với tỉnh mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cụ thể công tác đấu thầu cho các thành viên ban quản lý dự án các chương trình MTQG cấp xã; tập huấn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng; sớm có hướng dẫn trong việc triển khai, thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để các đơn vị, địa phương kịp thời triển khai có hiệu quả; xem xét, điều chỉnh kinh phí thực hiện Dự án 3, tiểu dự án 1 phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân và tiểu dự án 3, dự án 5 dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, Đồng chí Nông Quốc Khôi, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh nhấn mạnh tinh thần kiểm tra, giám sát là để điều chỉnh, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác giải ngân, các chế độ chính sách theo đúng quy định. Qua kiểm tra thực tế việc triển khai các chương trình MTQG và trên cơ sở ý kiến trao đổi của các sở, ngành, Đồng chí đánh giá cao sự quyết liệt, nỗ lực của cấp ủy chính quyền huyện trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Đồng thời đề nghị các sở, ngành phối hợp với huyện để cùng bổ trợ, hướng dẫn giúp đỡ cho huyện tháo gỡ những khó khăn; UBND huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023 kịp thời đúng tiến độ, việc thực hiện các chương trình, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, đối tượng, phạm vi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương./.

Nông Linh, Đông DươngTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 264
  • Trong tuần: 11 266
  • Tổng lượt truy cập: 1148166
Đăng nhập