Tập huấn công tác dư luận xã hội

Chiều 19/10, tại huyện Hạ Lang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn công tác dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai Kế hoạch “Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2026” năm 2023; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của MTTQ về công tác nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp tình hình nhân dân; phương pháp tổng hợp, nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ các cấp; một số kinh nghiệm và định hướng trọng tâm công tác nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp tình hình nhân dân.

Qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, khẳng định việc nắm bắt tình hình và định hướng dư luận tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng của đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời trang bị những kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm về công tác nắm bắt, phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…/.

Nông linh, Đông Dương


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập