Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

Sáng 18/4, Ủy ban MTTQVN huyện Hạ Lang tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Sau 20 năm tổ chức, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc trên địa bàn huyện Hạ Lang đã có sức lan tỏa trong đời sống, nhận được sự đồng thuận, tham gia sôi nổi của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền cùng với MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức ngày hội bảo đảm tính chủ động, bài bản, chu đáo, linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của nhân dân ở từng khu dân cư. Nội dung, hình thức của ngày hội được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức qua từng năm, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc. Giai đoạn từ 2003-2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu và thành lập 27 đoàn lãnh đạo huyện dự ngày hội đại đoạn đoàn kết dân tộc ở 31 khu dân cư tổ chức Ngày hội điểm cấp huyện. Tại Ngày hội các đồng chí Lãnh đạo huyện đã tặng  3.084 suất quà cho người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư với tổng kinh phí là 1.304.500.000 đồng; ghị nhận, biểu dương và khen thưởng 236 tập thể, trên 700 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ phát động. Hằng năm có trên 80 % khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; trên 82 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; Tổ chức trao tặng 31 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí là 620.000.000 đồng. Từ năm 2004 đến nay Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức được 1.025 cuộc với 46.779 lượt người tham dự. Vận động nhân dân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” tham gia làm đường bê tông vào xóm, ngõ xóm được được trên 42 tuyến, chiều dài gần 34,22 km, kinh phí trên 9 tỷ đồng, trong đó nhân dân trên 10.000 ngày công lao động; vận động nhân dân hiến đất làm đường, nhà văn hóa, kênh mương được hơn 30.000m2... từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện. Bình quân thu nhập đầu người tăng lên hàng năm, năm 2022 đạt 26 triệu đồng/người/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư và có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, bình quân hàng năm có 95% số thôn và 97% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa; 02 trường đạt chuẩn quốc gia… hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư và có nhiều tiến bộ.

Thời gian tới, mặt trận các cấp trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc, những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt rút ra từ quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết đáp ứng với tình hình mới, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân tại địa phương.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2018-2023…/.

Nông Linh, Minh Quyết

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 6 655
  • Tổng lượt truy cập: 1029886
Đăng nhập