UBND Xã An Lạc

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Triệu Văn Đạo

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

 

0372.080.811

0916.880.811

 2  Chu Văn Thuyên

Phó bí thư Đảng ủy

   0983.875.829
3  Hoàng Đình Phong

 Chủ tịch UBND

 

0392.555.983

0834.267.066

4

Lương Văn Thành

P. Chủ tịch UBND

 

0916.948.938

 5  La Thị Dung  Chủ tịch UBMTTQ

 

0836.298.078
 6  Trương Thị Cúc

Văn phòng - thống kê

 02063.709.015  0978.170.618

7

 Lý Ích Đạt

Văn phòng - thống kê

 

0395.123.558
image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập