UBND xã Đức Quang

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nông Thanh Chài

Bí thư ĐU

01276150729

2

Tô Văn Minh

Phó bí thư Đảng ủy

01272051085

3

Phùng Văn Lưu

Chủ tịch UBND

0834.157.589

4

Nông Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND 0858475066
5

Phương Thị Phong

Chủ tịch MTTQ 0352310811
6

Hoàng Thị Mỵ

Văn phòng thống kê 0823784958
7

Hoàng Nông Đức Trọng

Văn phòng thống kê 0942945986

 

 








image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập