UBND xã Minh Long

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1 

Mạc Văn Bình

Bí thư ĐU

0972.257.817

2

Mã Văn Hang

Phó bí thư Đảng ủy

0353.440.535

4

Nông Văn Ròng

Q. Chủ tịch UBND

0399.448.473

5 Nông Thế Hoè Phó Chủ tịch UBND

0843023729

6 Nông Hữu Quỳnh Chủ tịch MTTQ

0355.067.889

7

Lục Thị Thủy Văn phòng thống kê 0366.837.396

8

Ngôn Tuấn Đức Văn phòng thống kê 0983553291
image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập