UBND xã Quang Long

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Mông Văn Toàn

Bí thư ĐU

0383900257

2

Tô Văn Ngọc

Chủ tịch UBND

0975.380.324

3

Hoàng Văn Hùng

Phó bí thư ĐU

0868833877

4

Nông Văn Chức

Phó chủ tịch UBND         0965707733
5

Lý Văn Bảo

Phó chủ tịch UBND     0965744343
6

Lăng Văn Sò

Chủ tịch MTTQ 0353989024
7

Lục Thị Nguyện

Văn phòng thống kê 0825238331

 

Triệu Văn Khải Văn phòng thống kê 0982741334

 
image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập