Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày 5/8, Phòng GD&ĐT huyện Hạ Lang phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho trên 450 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trong huyện.

anh tin bai

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được quán triệt, triển khai các nội dung về: Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề năm 2023 của tỉnh Cao Bằng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững”; nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các chương trình hành động của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại các đơn vị.

Đông Dương


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 8 221
  • Tổng lượt truy cập: 1234832
Đăng nhập