Đồng chí Vũ Khắc Quang Kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn 2 xã Đồng Loan, Thắng lợi .

          Thực hiện Công văn số 27/KH – BTC, ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Huyện ủy Hạ Lang về việc nắm tình hình và tuyền truyền triển khai hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hạ Lang. Ngày 09/05 đoàn công tác của huyện do đ/c Vũ Khắc Quang Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra nắm tình hình tuyền truyền triển khai hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và di dời chuồng trại trên địa bàn xã Đồng Loan và xã Thắng Lợi.  

          Thực hiện Quyết định số 2829/ QĐ – UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Hạ Lang về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình MTQ. UBND xã Đồng Loan đã phân công cán bộ phụ trách các xóm, gặp trực tiếp các hộ gia đình, tuyên truyền vận động giúp đỡ và định hướng cho các hộ tham gia chương trình tiến hành chọn ngày khởi công và thực hiện xây mới, sửa chữa nhà trong năm 2024, 2025 đàm bảo đúng tiến độ qua đó đã phê duyệt 107 hộ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, trong quý I năm 2024 đã thực hiện xong 03 hộ trong đó 02 hộ xây mới, 01 hộ sửa chữa 03 tiêu chí. Đang thực hiện 42 hộ. Kết quả giải ngân năm 2023 vốn CTMTQG là 39 hộ, tổng kinh phí hỗ trợ là 1.450.000đ, xã hội hóa là 06 hộ với số tiền hôc trợ 264.000.000.

anh tin bai

 Trong năm 2024  xã Thắng Lợi đã rà soát có 58 nhà thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong đó đăng ký xây mới 46 nhà; sửa chữa 03 tiêu chí 02 nhà, sửa chữa 02 tiêu chí là 08 nhà ; 06 nhà không thực hiện. Tổng số hộ con chuồng trại gia súc ở dưới gầm sàn nhà ở còn 84 hộ, trong đó đăng ký làm 2024 có 77 hộ, đã làm xong 01 hộ.

anh tin bai

Qua công tác kiểm tra nắm tình hình Lãnh đạo huyện đề nghị 2 xã cần tập chung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để dân hiểu rõ hơn về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các hộ gia đình đang thực hiện chương trình, lập Kế hoạch giúp nhau ngày công lao động. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ thực hiện CTMQG về các cơ quan tham mưu của huyện kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để giải quyết;  Hướng dẫn cụ thể cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt khó khăn vay vốn lãi suất thấp để phát triển nông nghiệp, chăn nuôi nâng cao thu nhập vương lên thoát nghèo bền vững tại địa phương.

 Đông Dương

Trung tâmVH và TT 


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập