Hạ Lang: Kiểm tra giám sát tổ và đối chiếu sổ vay đối với các hộ vay vốn tại xã Đức Quang

Ngày 2/6, ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp hội phụ nữ huyện tổ chức kiểm tra giám sát tổ và đối chiếu sổ vay đối với các hộ vay vốn tại tổ thuộc xóm Bản Sao, xã Đức Quang.

Thời gian qua, để triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, xã Đức Quang đã bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho Nhân dân. Tính đến 31/5/2023 toàn xã có 7 tổ TK&VV, tổng dư nợ toàn xã 11.666 triệu, tăng 758 triệu so với đầu năm, chất lượng tín dụng được đảm bảo cụ thể đến 31/5 huyện không có nợ quá hạn, số hộ vay vốn 201 hộ vay, doanh số cho vay từ đầu năm: 1.775 triệu, doanh số thu nợ 1.017 triệu. số hộ được vay vốn từ đầu năm 32 hộ.

anh tin bai

Tại buổi làm việc, xã Đức Quang đã báo cáo cụ thể một số nội dung liên quan đến chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, những khó khăn trong công tác công tác thu hồi nợ đến hạn, huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn và các tổ chức, cá nhân. Từ đó, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thời gian đến. Đoàn cũng đã kiểm tra Hội đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu trực tiếp hộ vay tại xóm Bản Sao.

Để công tác tín dụng chính sách trên địa bàn xã trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn nữa, đoàn kiểm tra đề nghị xã, các hội đoàn thể, Tổ Tiết kiệm và vay vốn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân được biết rộng rãi, trong đó nhấn mạnh việc thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đảm bảo các hộ có nhu cầu đủ điều kiện đều phải được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay và các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nông LinhTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 9 774
  • Tổng lượt truy cập: 1151357
Đăng nhập