Khảo sát việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND, ngày 20 tháng 4 năm 2023 về việc khảo sát việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập. Vừa qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức khảo sát tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Ủy ban nhân dân các xã, Ban giám hiệu các trường học tại các xã Vinh Quý và An Lạc

anh tin bai

Qua khảo sát cho thấy, để đáp ứng yêu cầu các hoạt động chung của nhà trường trong năm học và căn cứ vào tình hình thực tế và số học sinh biên chế trong từng năm học, các trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất các khoản thu, chi để phục vụ các hoạt động trực tiếp của học sinh như: thu tiền ăn bán trú từ 16.000 đồng đến 17.000, tiền chăm sóc bán trú trung bình 60.000 đồng/ năm học, tiền thuê bảo vệ từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/HS/năm; sửa chữa, tu sửa nhỏ, tôn tạo khuôn viên từ 100.00 đồng đến 200.000 đồng/HS/năm; tiền nước uống trung bình 50.000đồng/năm học; hỗ trợ các hoạt động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/HS/năm;….tùy thuộc điều kiện kinh tế của từng địa phương, mỗi trường đưa ra mức thu khác nhau, không thống nhất, không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù các trường đều biết các khoản thu này theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định không được thu, tuy nhiên, các trường vẫn thực hiện thu, vì không thu sẽ không có kinh phí chi hoạt động thường xuyên của nhà trường và học sinh. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu: Hàng năm vào đầu năm học các trường học tiến hành kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trên cơ sở giới thiệu nhân sự của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp; thống nhất và bầu trưởng ban đại diện CMHS toàn trường. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong quá trình quản lý các hoạt động thu, chi của nhà trường luôn bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh; các khoản thu, chi đều có lập phiếu thu, chi và vào sổ quỹ tiền mặt để chi trực tiếp cho các hoạt động và công khai tài chính đúng theo quy định vào dịp sơ kết giữa học kỳ I và tổng kết năm học.

Các trường kiến nghị với UBND huyện: Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện; Chỉ đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện giao nhiệm vụ tự chủ cho các trường học trên địa bàn huyện, để chủ động trong các hoạt động giáo dục nhà trường đạt hiệu quả ngay từ đầu năm học 2023-2024; Xem xét, bổ sung thêm một biên chế kế toán hoặc giao nhiệm vụ cho kế toán cấp xã phụ trách kế toán các trường học tại địa phương để tự chủ ngân sách theo quy định.

Kết luận buổi  khảo sát, Đoàn công tác đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; các trường học triển khai, thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh và được sự đồng tình ủng hộ, nhất trí cao từ các bậc phụ huynh khi triển khai các khoản thu ngoài học phí để phục vụ cho các hoạt động của học sinh trong các năm học. Các hoạt động thu, chi của nhà trường bảo đảm rõ ràng, công khai, minh bạch. Công tác xã hội hóa giáo dục được cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Đồng thời đề nghị các đơn vị trường học triển khai các văn bản của cấp trên đến toàn thể giáo viên trong nhà trường, phụ huynh học sinh để biết và thực hiện đạt hiệu quả. Hàng năm lập dự toán chi các hoạt động của nhà trường gửi phòng chuyên môn thẩm định, phê duyệt theo quy định. Cần có sự phối hợp tốt giữa ba môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội.

Nông Linh

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 246
  • Trong tuần: 11 248
  • Tổng lượt truy cập: 1148148
Đăng nhập