Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Thắng Lợi

Vừa qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách và đối chiếu sổ vay vốn, việc sử dụng vốn vay đối với các hộ vay vốn tại xóm Bản Phạn, xã Thắng Lợi.

9 tháng đầu năm, xã Thắng Lợi đã bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho Nhân dân. Tính đến 20/9/2023 toàn xã có 9 tổ TK&VV, tổng dư nợ toàn xã 20.722 triệu, tăng 2.417 triệu so với đầu năm, số hộ vay vốn 311 hộ vay, doanh số cho vay từ đầu năm: 4.922 triệu, doanh số thu nợ 2.505 triệu, số hộ được vay vốn từ đầu năm 88 hộ.

anh tin bai

Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị xã, các hội đoàn thể, Tổ Tiết kiệm và vay vốn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân được biết rộng rãi, trong đó nhấn mạnh việc thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình cho vay theo NĐ số 28/NĐ-CP và đảm bảo các hộ có nhu cầu đủ điều kiện đều phải được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ gốc đến hạn, thu lãi tồn giảm so với đầu năm. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay và các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đoàn cũng đã kiểm tra Hội đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu trực tiếp hộ vay tại xóm Bản Phạn.

 

Nông Linh

 


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 8 348
  • Tổng lượt truy cập: 1234959
Đăng nhập