Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

Ngày 12/10, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ III năm 2023 để đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách quý III năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

anh tin bai

Trong quý III năm 2023, Tổng nguồn vốn Ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội đạt 600 triệu đồng, hoàn thành 200% kế hoạch tăng trưởng được giao. Tổng nguồn vốn đạt 228.582 triệu đồng, tăng 32.814 triệu đồng so với năm 2022. Doanh số cho vay đạt 62.835 triệu đồng với 916 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 30.025 triệu đồng. Số khách hàng còn dư nợ 3.119 hộ, dư nợ bình quân đạt 73 triệu đồng/hộ; dư nợ bình quân/xã: 17.522 triệu đồng/xã. Tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng đạt 227.782 triệu đồng, tăng 32.712 triệu đồng (tỷ lệ tăng trưởng đạt 16,8%) so với đầu năm; đạt 83.4%/kế hoạch tăng trưởng. Đến 30/9/2023 tổng nợ quá hạn: 103 triệu đồng, chiếm 0,04%/tổng dư nợ, giảm 02 triệu đồng so với quý II/2023 và giảm 15 triệu đồng so với năm 2022. Tỷ lệ giao dịch tại xã bình quân quý III/2023 đạt 97,53%.

Kết quả triển khai cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đến 30/9/2023 Dư nợ đạt 23.066 triệu đồng lũy kế từ năm 2022, còn phải thực hiện 5.009 triệu đồng. Đến ngày 30/9/2023, các tổ chức CT-XH đang thực hiện dịch vụ ủy thác 227.307 triệu đồng, tăng 32.715 triệu đồng so với cuối năm 2022, hoàn thành 82% kế hoạch tăng trưởng được giao. Dư nợ ủy thác chiếm 99,79%/tổng dư nợ của NHCSXH. Đến ngày 30/9/2023 toàn huyện có 107 Tổ, không tăng không giảm so với đầu năm 2022 bình quân 01 Tổ có 29 thành viên, dư nợ bình quân 2.124 triệu đồng/Tổ.

Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục thực hiện tuyên truyền đến đông đảo người dân và các đối tượng thụ hưởng biết và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi; tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần vào giảm cấp bù cho ngân sách Nhà nước; quan tâm rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo hiệu quả và mục đích vay vốn, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; nâng cao chất lượng tín dụng, không để nợ quá hạn phát sinh; thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có phương pháp giải quyết kịp thời và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích…

Nông Linh


image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập